Óvodánk

A Galagonya Waldorf Óvoda Solymáron működik 2014 nyara óta.

Isten hozott!Az óvoda pedagógiai és nevelési programjának alapja az akkreditált Waldorf-Óvodapedagógiai Program. A programot minden pontjában hitelesnek és követendőnek tartjuk. Eltérések csak a helyi sajátosságokból adódhatnak.

Legfőbb célunk, hogy a gyermekek egy szeretetteljes, figyelemmel kísért, nyugodt, de egyben életteli és pezsgő környezetben szabadon, de bizonyos szabályok és szokások megtartása mellett éljék óvodai életüket. Ez biztosítja nyugodt, kiegyensúlyozott egyéni fejlődésüket a pedagógusok tisztelet- és szeretetteli figyelmével kísérve.

Fontos, hogy az óvoda az otthoni életük kiegészítése legyen, egy ismerős biztonságos környezet.

Fontos az együttgondolkodás és együttműködés a szülőkkel.

Hisszük azt, hogy munkánkkal segíteni tudjuk a hozzánk tartozó kisgyerekek testi, lelki, szellemi egészséges fejlődését, egy biztos és tartalmas alapot adva későbbi életükhöz.