Támogasson minket!

Kérjük, hogy támogassa a Galagonya Waldorf Óvodát!

A solymári Galagonya Waldorf Óvoda sorsa olyan szerencsésen alakult, hogy a 2017/2018-as nevelési évet egy átalakított, felújított épületben, új székhelyen kezdhette meg. A költözés az óvodának helyet adó korábbi épület tulajdonosváltozása miatt kényszerűségből történt, azonban ezért a kényszerűségért ma már hálásak vagyunk: az óvoda fenntartójának előzetes finanszírozásával, a szülők és más adományozók támogatásával, a mesteremberek munkáját kiegészítő és támogató szülői fizikai munkával megvalósult projekt eredményeképp ugyanis gyermekeink egy hozzájuk igazán méltó és olyan ideális környezetben tölthetik óvodás hétköznapjaikat, amely megkönnyíti a Waldorf-pedagógia megvalósítását a gyermekeinkkel csodálatos munkát végző óvónőink és segítőik számára is.

Az épületvásárlás és –átalakítás, a támogatások mellett túlnyomórészt a fenntartó előzetes finanszírozásában valósult meg, amelynek forrását hosszútávon a szülők által vállalt havi támogatások biztosítják. A projekt végső költségvetése azonban, nem várt kiadások miatt, a havi támogatásokban megnyilvánuló szülői teljesítőképességet 5 millió forinttal túllépte. Ezt az 5 millió forintot, annak érdekében, hogy az új óvodaépület engedélyezése időben megtörténhessen, végül 1 éves futamidővel visszafizetendő, egy, az óvodánk ügyét magáénak érző magánszemély által nyújtott kölcsönből finanszíroztuk.

Ennek az 5 millió forintos kölcsönnek a rövid távon történő visszafizetése a havi szintű támogatás nyújtását vállaló szülői közösség teljesítőképességét már meghaladja. Ez olyan nehézséget jelent, amelyhez kénytelenek vagyunk külső támogatók segítségét kérni.

Ebben kérjük az Ön segítségét is és köszönjük a legapróbb támogatást is, hiszen sok kicsi sokra megy!

Támogatását a fenntartó Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány alábbi számlaszámára utalhatja:

Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány
11784009-22225421

A fenntartó Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány közhasznú minősítéssel rendelkezik, így amennyiben a magyar társasági adó alanyaként kíván támogatást nyújtani, úgy a fenntartónkkal megköthető megállapodás alapján a társasági adóra vonatkozó jogszabályok szerint adóalap csökkentő kedvezményt érvényesíthet, amely kedvezmény tartós támogatás nyújtása esetén magasabb. A támogatási szerződés tervezetéért keressen minket!

Amennyiben kérdése merül fel, az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

  • telefon: Huber Nóra +36 30 564 8580
  • email: adomany@galagonyawaldorf.hu

Köszönjük a ránk szánt időt, figyelmet és a támogatását is!

A Galagonya Waldorf Óvoda szülői közössége

 


 

A Galagonya Waldorf Óvoda bemutatkozó levele

Óvodánk 2014-ben kezdte meg működését Solymáron. Jelenleg 23 gyermekkel, délutános napirenddel működünk.

Alapelvünk, hogy a gyermekek a nevelés során testileg egészséges, lelkileg szabad, szellemileg kreatív emberekké váljanak, akik felnőve formálni tudják a világot, akarattal, erővel, és örömmel.

Legfőbb célunk, hogy a gyerekek egy szeretetteljes, figyelemmel kísért, nyugodt, de egyben életteli környezetben szabadon, bizonyos szabályok és szokások megtartása mellett éljék óvodai életüket. Ez biztosítja nyugodt, kiegyensúlyozott egyéni fejlődésüket a pedagógusok tisztelet- és szeretetteli figyelmével kísérve.

Érezhető, hogy manapság egy kisgyereknek nagyon nehéz „normális”, az ő igényeihez, szükségleteihez szabott életet élnie. Hogy ideje, nyugalma legyen saját ritmusú fejlődéséhez, hogy lehetősége legyen valódi tapasztalatokat szerezni a világról, tapintó, szagló, ízlelő és egyéb érzékein keresztül.

A mi óvodánkban valódi élet folyik. Hangos és eleven, nyugodt és bensőséges.

Segíti ezt a szoros napirend, hetirend, éves rend. Készülődés az ünnepekre, az ünnep csendes hangulata, a szülők figyelmes, segítő közösségének megtartó ereje. Fontos, hogy ők részesei napjainknak, igyekszünk bevonni őket az életünkbe, fontos együtt megélni dolgokat. Ez a törekvés egy olyan közösséget épített, ahol a gyerekek szeretetben vannak együtt, a szülők baráti kapcsolatokat ápolnak, nagy közös nyaralások és kirándulások vannak az évben többször is. Hisszük azt mindannyian, pedagógusok és szülők, hogy a szeretetteli odafigyelés, a közös gondolatok és célok olyan alapot képeznek a gyerekek számára, ami egész életüket meghatározhatja.

Óvodánk sok mindent kínál a fejlődő kisgyermeknek, aki azt veszi el a kínálatból, amire szüksége van. Minden gyerek mást és más időben, nincs két egyforma választás. Tudatosan és tervezetten alakítjuk a kínálatot, a lehetőségeket. Ápoljuk, hogy egy lassú, egyéni folyamatban a gyerek énjén keresztül kapcsolódni tudjon a világgal. A négy alapérzék ápolására, mely ebben az életkorban alakul, fejlődik, különös hangsúlyt fektetünk. Elvárások helyett biztonságot és védettséget nyújtunk a kisgyermekeknek.

Hisszük azt, hogy munkánkkal segíteni tudjuk a hozzánk tartozó kisgyerekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését, egy biztos és tartalmas alapot adva későbbi életükhöz.

Fenntartónk a Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány, mely 1988 óta működik, és az első Waldorf intézmények létrehozója, támogatója volt. Fenntartásában működik a Waldorf Pedagógiai Intézet, a Pesthidegkúti Waldorf Iskola és a Török Sándor Waldorf Óvoda is.

Köszönjük, hogy megtisztelte közösségünket e levél elolvasásával.

Für Ágnes
óvodavezető, a pedagógiai kollégium és a szülői kör nevében
Solymár, 2017.11.30.